Önüm üpjünçiligi ýokary hilli ýerli anesteziýa çig poroşok Fenasetin CAS 62-44-2

Gysga düşündiriş:

Önümiň ady: Fenasetin

CAS belgisi: 62-44-2

Daş görnüşi: Ak poroşok

Gap: 25 kg / deprek

Gurluş wagty: 5-7 gün


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Haryt ady Fenasetin
CAS No. 62-44-2
EINECS No. 200-533-0

MF

C10H13NO2
MW 179.22
Daş görnüşi Ak poroşok
Arassalyk 99% min
Saklamak Gurak, otag temperaturasy bilen möhürlenendir
Ereýän nokat 133-136 ° C (ýakylýar)
Gaýnama nokady 132 ° C / 4mmHg
Suwuň çözülişi 0.076 g / 100 ml
Görnüşi Derman araçylary
Bukja 25 kg / sumka
Ýaramlylyk möhleti 2 ýyl

Ulanylyşy

ava (3)

1.Fenasetiniň antipiretiki täsiri, analjezik täsirinden has güýçlidir.Netijelilik intensiwligi aspirine deňdir, täsiri haýal we uzak dowam edýär, zäherliligi pesdir.
2.P-asetamidofenetil efir organiki sintez üçin çig mal hökmünde we neşe serişdesi hökmünde ulanylýar.

Gaplamak maglumatlary

Plastiki halta we senet kagyz sumkasy, alýumin folga sumkasy we deprek berýäris.

1-20 kg töweregi harytlar üçin plastik halta we kraft kagyz sumkasy we alýumin folga haltasy bilen üpjün ederis we karton gutulara gaplarys.

25 kg-dan ýokary harytlar üçin deprek bereris.Kagyz deprekde gaplanan gaty önümler.Demir baraban ýa-da plastik deprek bilen gaplanan suwuk önümler.

Jikme-jiklikler

Gurşun wagty

FedEx UPS DHL EMS Howa liniýasynyň iberiş liniýasy DDP bar.

50 kilograma çenli Howa arkaly 3-7 gün
50-500kg Howa arkaly 7-15 gün
500 kg-dan ýokary Deňiz ýakasynda 15-30 gün

 

Eltip bermek

Töleg usuly

tölegler

Sorag-jogap

1-nji sorag: Öndüriji?
J: Biz öz önümçilik liniýamyz bolan zawod.

2-nji sorag: Nusga alyp bilerinmi?
J: Hawa, mugt nusga berip bileris, diňe ýük tölegi üçin töleýärsiňiz.

3-nji sorag: Nädip tölemeli?
J: PI ilki bilen deňleşdirilen önümlerimiziň spesifikasiýasyndan soň iberiler.Paypal, T / T, Western Union, LC tarapyndan töleg gowy.

4-nji sorag: MOQ nähili?
J: Adatça aýdanymyzda, MOQ 1 kg.Alsoöne nusga töleginiň 100% tölenmegi şertinde 100g ýaly az mukdarda kabul edip bileris.

5-nji sorag: Önümleriňiziň hiline nädip kepil geçip bilersiňiz?

1. Himiýa önümleri ýa-da şoňa meňzeş ugurlar boýunça tejribeli işgärleri işe alýarys.Doly taýýarlykly

2. Söwda sargytlaryny goýmazdan ozal, ähli täze müşderilere mugt nusgalary ýa-da iberiş nusgalaryny berýäris.Biziň hödürleýän täjirçilik önümlerimiziň nusgalar bilen ýokary hilli bolmagyny üpjün ediň.

3. Käbir müşderiler alýan önümleriniň hilini goşmaça barlamagy talap edip bilerler.SGS ýaly edaralar tarapyndan üçünji tarap gözleglerini gurap bileris.Bu barlaglar iberilmezden ozal islendik wagtda tertipleşdirilip bilner

4. Müşderilerimiziň diňe ýokary hilli önümleri almagyny üpjün etmek üçin APPROVED Assosiasiýasynda ýerinde QC geçirýäris.Biziň berk hil gözegçilik çärelerimiz, müşderilerimize ýetmezden ozal islendik kemçilikleri ýa-da meseleleri ýüze çykarmaga mümkinçilik berýär

6-njy sorag: Başga himiki maddalar barmy?
J: Hawa, PHMB, PCMX, PVP, DCMX, Glutaraldegid, Hlorheksidin digluconate 20%, ZPT, CMIT / MIT 14%, Carbomer, BKC we ş.m. ýaly goşundylar we fungisidler bilen üpjün edip bileris.


  • Öňki:
  • Indiki: